Згода на обробку персональних даних

Відзначивши пункт на сторінці реєстрації «Я даю згоду на збір та обробку моїх персональних даних» Користувач - суб'єкт персональних даних надає свою безумовну згоду на збір і обробку персональних даних відповідно до нижчезазначених умов.Дана Згода дійсна для використання персональних даних Користувача відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних».Відзначивши пункт на сторінці реєстрації «Я даю згоду на збір та обробку моїх персональних даних» Користувач підтверджує, що повідомлений та згодний з наступним:1. Власник здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою реєстрації Користувача в базі персональних даних Власника, а також для отримання Користувачем рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Власника.2. Власник здійснює збір та обробку персональних даних Користувача, серед яких можуть бути наступні персональні дані:а) прізвище, ім'я та по батькові;б) телефон, електронна адреса;в) інші персональні дані, надані Користувачем при заповненні реєстраційної форми.3. Під обробкою персональних даних Користувача розуміється збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення або зміна), використання, поширення (в тому числі передача третім особам), знеособлення, знищення тощо.4. При зміні персональних даних Користувач зобов'язується надавати у найкоротші терміни уточнену інформацію Власнику.5. Власник включає дані Користувача з моменту, коли Користувач вперше надає свої персональні дані Власнику шляхом заповнення реєстраційної форми на інтернет-сторінці Власника.6. Власник бази даних може передавати персональні дані Користувача третім особам без попереднього повідомлення Користувача, якщо інше не передбачено законом.7. Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних, передбачені чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних», а саме:а) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;б) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;в) на доступ до своїх персональних даних;г) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;ґ) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;д) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;е) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;є) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;ж) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;з) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;и) відкликати згоду на обробку персональних даних;і) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;ї) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.8. Відзначивши пункт на сторінці реєстрації «Я даю згоду на збір та обробку моїх персональних даних» Користувач також підтверджує, що повідомлений про включення інформації про нього до бази персональних даних з вищезазначеною метою, про права, що визначені Законом України «Про захист персональних даних».